Personal

I, as a blogger tag

Hello,

Today I once made a tag that I came across on the Internet. So you get to know me better!

1 Where do you get most inspiration?

My inspiration I meet throughout the day. Whether at work or at home while watching TV. So I came across this tag by Bloglovin article.

2 What you eat or drink while blogging?

While blogging I eat anything behind my laptop. I take a break about every two hours. Then I hit the laptop shut and I walk into the kitchen for something to nibble. The only thing I drink is water from my bottle Contigo.

3 If you make an annual statement on your blog, if you start with that?

I have actually never done. I’m trying at the moment to put my blog on track. Now that I think of when I think it’s important that you have a good idea what future plans you have for your blog.

4 What is the most valuable thing you’ve learned as a blogger?

You always think carefully before you post and what you can always expect negative reactions. Here you must at all times be above.

5 What is your best time to blog?

One day I am free and have all day.

6 What do you want to achieve as a blogger?

My blog just started so much popularity and many articles on it.

7 Do you feel often uncertain after publishing an article?

No actually not. I think if you have carefully thought about and behind it. It no doubt has to give.

8 Did you have much contact with fellow bloggers?

No, until now had no need to. Personally, I will continue it is important to always professional to another.

9 What kind of music or which TV channel do you prefer to include blogging?

Whether the radio or TV is on. Or not. Does not matter much. Once I’m in the blog bubble going well for hours. Well I’ll often start with YouTube.

10 On what day arise when you most articles?

My days when I have time. During the week when I travel to and from work I often type a crude product in a Word document. I later work. So about an hour of material.

11 Which item on your blog are you most proud of?

I’m a tough question! I have no favorite that stands out. But am quite proud that I started my site.

12 Why should someone start a blog?

If you have a passion and it really like to tell about it. Then you could start a blog. You have to figure it out in front of 1,000%. For Haters are everywhere online, but it is very easy to get another down behind a screen.

1 Waar haal jij de meeste inspiratie vandaan?

Mijn inspiratie kom ik de hele dag tegen. Of het nu op mijn werk is of thuis tijdens tv kijken. Zo kwam ik deze tag tegen door Bloglovin artikel.

2 Wat eet of drink jij tijdens het bloggen?

Tijdens het bloggen eet ik niks achter mijn laptop. Ik neem ongeveer om de twee uur een pauze. Dan klap ik de laptop dicht en loop ik naar de keuken om wat te knabbelen. Het enige wat ik drink is water uit mijn Contigo fles.

3 Als jij een jaaroverzicht maakt over je blog, wanneer begin je daar dan mee?

Heb ik eigenlijk nog nooit gedaan. Ik probeer op dit moment mijn blog op de rails te zetten. Nu ik er bij nadenk vind ik het belangrijker dat je er een goed idee hebt wat  voor toekomst  plannen je hebt voor je blog.

4 Wat is het meest waardevolle dat jij als blogger geleerd hebt?

Dat je altijd goed nadenkt voor je wat post en je altijd negatieve reacties kan verwachten. Hier moet je ten alle tijden boven staan.

5 Wat is voor jou het beste moment om te bloggen?

Op een dag dat ik vrij ben en de hele dag heb.

6 Wat zou je nog willen bereiken als blogger?

Mijn blog begint net dus veel populariteit en veel artikelen erop.

7 Voel jij je vaak onzeker na het publiceren van een artikel?

Nee, eigenlijk niet. Ik vind dat als je er goed over nagedacht hebt en erachter staat. Het geen onzekerheid moet geven.

8 Heb jij veel contact met collega bloggers?

Nee, Tot nu toe geen behoefte aan gehad. Zelf vindt ik het wel belangrijk om altijd professioneel naar elkaar te blijven.

9 Wat voor muziek of welke tv-zender heb je het liefst aan onder het bloggen?

Of nu de radio of tv aan is. Of juist niet . Maakt niet veel uit. Zodra ik in de blog-bubbel zit gaat het goed voor uren. Wel begin ik wel vaak met YouTube aan.

10 Op welke dag ontstaan bij jou de meeste artikelen?

Mijn vrije dagen wanneer ik tijd heb. Gedurende de week wanneer ik van en naar werk reis typ ik vaak in een word document een ruw artikel. Die ik later uit werk. Dus ongeveer een uur per dag aan materiaal.

11 Op welk artikel op je blog ben jij het meest trots?

Dat ik een lastige vraag zeg! Ik heb geen favoriet die eruit springt. Maar ben er wel trots op dat ik ben begonnen met mijn site.

12 Waarom zou iemand een blog moeten starten?

Als je een passie hebt en het echt leuk vind om erover te vertellen. Dan zou je een blog kunnen starten. Je moet er wel voor 1000% achterstaan. Want Haters heb je overal maar online is het heel makkelijk om achter een schermpje een ander naar beneden te halen.

See you next time.

google.com, pub-4691612639561409, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *