Health

Covib-19 survival guide.

OK, aangezien we deze sociale distance tijd door de Covib-19 moeten doorkomen. In Nederland in ieder geval tot 6 April. En ja iedereen heeft het er continue over. Dus tijd om er even niet aan te denken! Zeker als je net zoals mij niet meer mag werken.

TIP 1 Nu is het de tijd om te investeren in jezelf. Zeker qua je kennis op je vakgebied. Er zijn nu veel bedrijven die online webinars geven om toch klantenbinding te behouden ondanks de klant (jij) niet langs kan komen.

TIP 2 Maak een dagelijks schema om te doen. Klinkt heel saai maar zorgt wel dat je gewoon elke dag op een vaste tijd je bed uitrolt, lekker ontbijt en niet de hele dag in je pyjama leeft.

TIP 3 Ga sporten! Doe wat je kan en leuk lijkt. Er is genoeg op YouTube te vinden. En veel sportscholen hebben een besloten social media groep waar ze lesjes posten die je thuis met je eigen gewicht kan doen. Zonder dat je attributen nodig hebt. Wil je wel met gewichten trainen? Maak ze zelf of kijk of je in huis wat hebt liggen zoals een bezemstok, 2 waterflesjes of kilo verpakking. doe dit zeker als je net begint of een budget-proof moet zijn.

TIP 4 Nu je toch opgesloten zit in je eigen huis. Maak het je helemaal eigen. Er zijn vast nog wel fotolijstjes opgehangen worden. Van die kleine klusjes die helemaal onderaan je To Do lijst staat. Gooi dat lijstje eens onderste boven. En begin eraan! Zo veel voldoening geeft het om al die kleine dingetjes af te strepen.

TIP 5 Wees lief voor degene die ook thuis zitten. Zeker als je in hetzelfde huis zit. Deze situatie word voor iedereen wel eens te veel. Dus bel je familie op. Zeker als je familieleden niet vaak spreekt zonder deze omstandigheden. Skype met vriendinnen terwijl jullie beide een gezichtsmasker op hebben. Maak elkaar aan het lachen en luister naar elkaar.

heb jij nog meer tips? laat ze vooral achter in de comments!

OK, since we have to get through this social distance-time through the Covib-19. In the Netherlands at least until April 6. And yes everyone talks about it continuously. So time not to think about it! Especially if you are no longer allowed to work like me.

TIP 1 Now is the time to invest in yourself. Especially in terms of your knowledge in your field. There are now many companies that give online webinars to keep customer loyalty despite the customer (you) can’t come by.

TIP 2 Make a daily schedule to do. Sounds very boring but makes sure you just roll out your bed at a fixed time every day, nice breakfast and not live in your pajamas all day.

TIP 3 Exercise! Do what you can and look fun. There is plenty to find on YouTube. And many gyms have a private social media group where they post lessons that you can do with your own weight at home. Without the need for attributes. Do you want to train with weights? Make them yourself or see if you have something at home such as a broomstick, 2 water bottles or kilo packaging. definitely do this if you’re just starting out or need to be budget-proof.

TIP 4 Now that you are locked up in your own home. Make it your own. There are probably still photo frames to be hung. Those little chores that are right at the bottom of your To-Do list. Throw that list upside down. And get started! It gives so much satisfaction to cross off all those little things.

TIP 5 Be nice to those who are also at home. Especially if you are in the same house. This situation becomes too much for everyone. So call your family. Especially if you don’t speak to relatives often without these circumstances. Skype with friends while you both have a face mask on. Make each other laugh and listen to each other.

Do you have more tips? Leave them in the comments!

google.com, pub-4691612639561409, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *